Escoltar

Discursos representatius

El CEDOC vol posar a l'abast de tothom un conjunt de textos que per la seva rellevància econòmica, social i cultural, tenen un especial interès per a la societat de les Illes Balears.

2009

2007

2006

2005