Escoltar

Què fem

El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània és fruit d'un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i "SA NOSTRA" Caixa de Balears, signat el 7 de juliol del 2000.

Els objectius del CEDOC són :

a) Organitzar conferències, cursos i debats davant els reptes de la societat actual

b) Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la societat contemporània de les Illes Balears.

c) Promocionar i realitzar estudis i recerques sobre la societat contemporània

d) Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i societat en general

e) Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i futurs a la societat de les Illes Balears

f) Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho sol·licitin, així com per a particulars.

 cedoclogo