Què fem

CEDOC - CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ CONTEMPORÀNIA

El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània és fruit d'un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i "SA NOSTRA" Caixa de Balears, signat el 7 de juliol del 2000.

Els objectius del CEDOC són :

  1. Organitzar conferències, cursos i debats davant els reptes de la societat actual
  2. Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la societat contemporània de les Illes Balears.
  3. Promocionar i realitzar estudis i recerques sobre la societat contemporània
  4. Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i societat en general
  5. Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i futurs a la societat de les Illes Balears
  6. Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho sol·licitin, així com per a particulars.