Projectes del CEDOC

Els principals projectes que té en marxa actualment el CEDOC són:

  • La creació d'una base de dades que arreplega i indexa els articles d'opinió publicats a la premsa diària de les Illes Balears.
  • La creació d'una base de dades de tots els esdeveniments culturals que han tingut algun tipus de repercussió a la premsa de les Illes Balears.
  • La recopilació, catalogació i digitalització d'arxius i fons documentals de caràcter privat.
  • Organització de conferències.
  • Organització de congressos.
  • La recopilació de dossiers de premsa pel Centre de Recerca Econòmica.