Escoltar

Qui som

DIRECCIÓ

Sebastià Serra Busquets
Catedràtic d'Història contemporània de la Universitat de les Illes Balears
Despatx: CB 22 Segona planta de l'edifici Ramon LLull.
Tel: 971173279 Contacte

SECRETARIA
Antoni Vives Reus
Elisabeth Ripoll Gil
Tel. 971259539
Rafel Puigserver Pou Contacte
Tel. 971259758 (Responsable de la web i de publicacions)
Gabriel Mayol Arbona Tel. 971259758
Tomeu Canyelles Canyelles 

CONSELL EXECUTIU DEL CEDOC
Dr. Antoni Marimon Riutort
Elisabeth Ripoll Gil
Antoni Vives Reus
Lourdes Melis Gomila
Rafel Puigserver Pou
Gabriel Mayol Arbona
 Arnau Company Matas
Tomeu Canyelles Canyelles 

COL·LABORADORS DEL CEDOC

Elena Gili Sampol
Xavier Jiménez González

Doctorands i responsables del CEBLOG i xarxes socials

ALUMNES COL·LABORADORES TIPUS B*

convocatòria per al curs 2015-2016
 

* A partir de la convocatòria pública d'alumnes col·laboradors, pel qual es convoquen places per a l'any acadèmic 2014-15, que es regeix pel que estableix l'Acord normatiu 10713/2013, de 24 de juliol, pel qual s'aprova la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.