Escoltar

Plaguetes del CEDOC

plaguetes del cedoc

Aquest 2010 el CEDOC vol posar en marxa una nova eina de difusió de coneixements. Es tracta de Les plaguetes del CEDOC, una nova publicació online que amb articles de curta durada posarem a l'abast de tota la comunitat universitària.

 

 

 

Per accedir a les plaguetes en format PDF, clicau sobre les portades.

portada1

   Les assemblees turístiques de 1951 i 1953

 

 

 

 

 

Normes de publicació:

  • Els textos tindran una extensió màxima de 35 pàgines escrites a Times New Roman, mida 12 i espai a 1,5 punts. Els peus de pàgina també s'escriuran a Times New Roman, mida 10 i espai simple.
  • Els textos es faran arribar al CEDOC per la via electrònica. Les fotografies (si escau) s'hauran de lliurar en una carpeta diferent.
  • Una vegada publicats els textos passaran a formar part dels continguts de la web del CEDOC, accessible des d'aquesta mateixa pàgina.
  • El CEDOC es reserva el dret en qualsevol moment a retirar l'accés als continguts dels textos publicats.
  • L'autor o autors rebran en format PDF definitiu del text que han remès per a la seva publicació