Inventaris i Catàlegs

En aquesta secció trobareu la llista del Catàleg de Produccions Audiovisuals o els Dipòsits Legals de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Dipòsits Legals (a cura de Llorenç Carrió Crespí i Catalina Maria Martorell Fullana)

Dipòsit Legal de publicacions de Ciències Socials i Història de Mallorca
2000   2001 2002 2003 2004 2005

Dipòsit Legal de publicacions de Ciències Socials i Història de Menorca
1999 2000   2001 2002 2003 2006

Catàleg de Produccions Audiovisuals (a cura de Maria Neus Comas Frau)

Catàleg de la producció audiovisual de les Illes Balears

Mallorca
2000   2001 2003   2004   2005

Catàleg de Produccions audiovisuals de Menorca (1999-2003)

Catàleg de Producció Audiovisual d'Eivissa i Formentera
2003   2004   2005   2006   2007