Escoltar

Dossiers de premsa i d'informació especialitzada

Els dossiers de premsa del CEDOC són un recull de notícies dels diaris: Expansión, Diario de Mallorca, Balears, Última Hora, El Mundo, El País, Menorca, Diario de Ibiza

Els dossiers de premsa consten de les següents temàtiques:

 • Economia: en l'àmbit de l'economia principalment és recullen els apartats de Producció, Preus i Habitatge, Mercat de Treball, Mercat de Capitals, Turisme i Medi Ambient.
 • Social: En l'aspecte social ens interessa informació referida als següents aspectes: Transports i infrastructures, Cultura, Seguretat ciutadana, Població, Immigració, Sanitat i consum, Educació, Família i Violència de gènere.

DOSSIERS D'INFORMACIÓ ESPECIALITZATS

A la vegada el CEDOC ha elaborat dossiers de premsa amb motiu de sol·licituds especials o bé per què l'actualitat ho demandava. Destaquen:

 • El Prat de Sant Jordi i Ses Fontanelles (juny de 2005)
 • Migracions i Història oral (octubre de 2005)
 • Eleccions generals (març de 2004).
 • Eleccions al Parlament Europeu (juny de 2004)
 • Referèndum de la Constitució europea a Espanya (febrer de 2005)
 • Un any després de l'11-M (març de 2005)
 • Fira de la Ciència (març ¿ abril de 2005)
 • Els reptes dels mitjans de comunicació en el món actual (abril de 2005)
 • Del Papa Juan Pau II a Benet XVI (abril de 2005)
 • Els atemptats de Londres del set de juliol de 2005.
 • Debat sobre la situació de l'Estat de les Autonomies (novembre de 2005).
 • Dossier sobre la història de les Caixes d'Estalvi (novembre de 2006)
 • Dossier sobre l'emigració mallorquina a França (novembre de 2007)