Documents del Temps present

El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (UIB -"SA NOSTRA"), ofereix un conjunt de documents de temes que són d'interès general, i que es distribuieixen de la següent manera:

const_europea constitucio_espanyola

estatuts_vigor reforma_estatuts estatuts_derogats

Primera versió consolidada en castellà del Tractat de la Unió Europea (TUE) i del Tractat de funcionamient de la Unió Europea (TFUE), elaborada pel Real Instituto El Cano. L'aprovació definitiva es farà el proper 13 de desembre de 2007 a Lisboa.

Textos:
Tractat de la Unió ; Tractat de funcionament de la Unió ; Protocols ; Declaracions ; nou