Documents i declaracions

El CEDOC vol posar a l'abast de tothom un conjunt de documents i declaracions que per la seva rellevància econòmica, social i cultural, tenen un especial rellevància i interès per a la societat.

Conclusions de l'Assemblea de Regions d'Europa celebrades a Palma els dies 9 i 10 de novembre de 2006. (text en francès).

Carta Europea del Investigador