Escoltar

Arxius de Documentació Política

arxiu_documentacio_politica

El CEDOC ha vengut desenvolupant des dels seus inicis un arxiu de caire polític amb abundant informació sobre processos electorals i la seva publicitat. A la vegada el CEDOC també compta amb un conjunt de materials publicitaris relacionants amb el moviment associatiu de caire polític i sindical.

Tenim pensat apujar al web part de la documentació amb la qual comptam en format digital. Mentre us presentam un inventari de material polític que ens ha cedit Josep Tomàs Ramis Salamanca.

Si teniu documentació política no la tireu, posau-vos en contacte amb nosaltres i ens fàrem carrec d'ella.