Escoltar

Seminari Recerques Recents d'Hist˛ria ContemporÓnia

logoseminari

Coordinació:
Elisabeth Ripoll Gil (doctoranda en Història de la UIB) Telèfon: 971 25 97 58 Email: elisabeth.ripoll@uib.es
Sebastià Serra Busquets (Catedràtic d'Història Contemporània de la UIB - Departament de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts).Telèfon: 971173279. Email: s.serrabusquets@uib.es

Dates:
Entre gener i juny de 2013. 25 de gener, 22 de febrer, 8 de març, 22 de març, 26 d' abril, 10 de maig, 24 de maig i 28 de juny

Horari: De les 17 a les 21 h.
Durada:  32 hores.
Lloc: Sala de juntes de l'Edifici Ramon Llull (Facultat de Filosofia i Lletres – UIB).

Introducció i objectius:
El conjunt de sessions en història contemporània programats seran impartits pels investigadors especialitzats en cada una de les temàtiques proposades. Es tracta de professors d’història contemporània de la universitat o bé doctors en història, mentre que d'altres es troben immersos en el procés de recerca o redacció de les seves tesis doctorals.

L'objectiu del seminari és donar a conèixer part de les recerques que es duen a terme en l'àmbit de la història contemporània en el marc de la UIB, així com realitzar debats, proposar noves línies de recerca, compartir experiències i posar en comú mètodes d'investigació. A més, s'analitzarà la bibliografia produïda així com les possibilitats de les fonts històriques.

Metodologia de les sessions:
A cada una de les sessions s'abordaran temes específics. Els investigadors exposaran el tema, realitzaran una valoració de la bibliografia i les fonts i exposaran els seus treballs de recerca, mètodes d’investigació i resultats. Posteriorment es durà a terme un debat obert en què la resta d’assistents podran realitzar les seves valoracions i es podran dur a terme noves propostes.

El seminari és obert a totes les persones interessades (alumnes de grau, llicenciatura, màster, doctorat, docents) i es requereix inscripció prèvia als correus s.serrabusquets@uib.es i elisabeth.ripoll@uib.es. Cal indicar el nom i llinatges, DNI, telèfon, correu electrònic de contacte i tipus de reconeixement sol·licitat (assistència, crèdits de lliure configuració, crèdits en formació del professorat)*.

Es farà un certificat d’assistència i d’aprofitament.

PROGRAMA

Divendres 25 de gener: Biografies “singulars” i la seva projecció pública

 • Joan March i Ordines.           
  Ponent: Pere Ferrer Guasp.
 • Emili Darder i la modernització de Palma.  
  Ponent: Catalina Moner Mora.
 • El caciquisme i el seu temps a Santanyí (1868-1936).          
  Ponent: Cristòfol Miquel Sbert Barceló.

Divendres 22 de febrer: Grans impactes a la contemporaneïtat

 • La Revolución cubana a través de Arsenio García Dávila (del 1 de abril de 1936 hasta la actualidad).
 • Ponent: Nicolás Moragues González.
 • Los faros de las Islas Baleares durante los conflictos bélicos contemporáneos (1847-1945).
 • Ponent: Javier Pérez de Arévalo López.
 • Africa (Revista de Tropas Coloniales), gener 1924 - juny 1936: crònica d’una ideologia.
 • Ponent: Maria Àngels Recio.

Divendres 8 de març: Republicanisme i Guerra Civil

 • Línies de recerca del Grup d’estudi de la cultura, la societat i la política al món contemporani. Balanç i projectes de recerca actuals.  
  Ponents: Maria Jesús Castro Valdomar, Antoni Marimon Riutort i Sebastià Serra Busquets.
 • L’experiència de la coordinació del Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008).          
  Ponent: Llorenç Carrió Crespí.
 • El republicanisme i les seves publicacions entre el segle XIX i el segle XX.
  Ponents: Ana Gargallo Astrom, Antoni Marimon Riutort, , Gabriel Mayol Arbona.
 • De la dictadura de Primo de Rivera a la Segona República i la Guerra Civil.
  Ponents: Arnau Company Matas, Bartomeu Garí Salleras, César Mateu Álvaro.

Divendres 22 de març: Oci, turisme i patrimoni a la societat contemporània

 • Nous estils musicals i canvis socials a Mallorca (1960 - 1975).       
  Ponent: Bartomeu Canyelles Canyelles.
 • Les revistes cinematogràfiques publicades a Espanya des de l’any 1970. El cas de Dirigido por...           
  Ponent: Xavier Jiménez González.
 • Una aproximació al turisme cultural. Les visites a museus i monuments.
  Ponents: Lourdes Melis Gomila, Sebastià Serra Busquets i Antoni Vives Reus.

Divendres 26 d’abril: El món de les migracions

 • L’emigració balear a Ultramar: panorama bibliogràfic.     
  Ponent: Joan Buades Crespí.
 • La prensa escrita en baleares ante el fenómeno de la inmigración.
  Ponent: Arturo Cadenas Iturriozbeitia.
 • París-Baleares, la publicació dels balears emigrants a França a la segona meitat del segle XX.  
  Ponent: Ana Laura Garcia Montserrat.
 • Societat, cultura i política a l'època dels moviments migratoris cap Amèrica i Europa. El cas de la Vall de Sóller (1830-1936).    
  Ponent: Antoni Quetgles Cifre.
 • Els moviments sociopolítics de l’emigració a Europa els anys seixanta i setanta.   
  Ponent: Elisabeth Ripoll Gil.

Divendres 10 de maig: Nous estudis del segle XIX

 • La biblioteca de la Universidad Literaria de Mallorca (1767 - 1829).        
  Ponent: Ángeles Longás Lacasa.
 • Maria Agnès Ribera Garau (Palma 1790 - 1861). La rebel·lió contra la família i el claustre. La situació de la dona a la primera meitat del segle XIX.        
  Ponent: Isabel Peñarrubia Marquès.
 • Els estudis sobre liberalisme. El Trienni Liberal a Mallorca (1820 - 1823).           
  Ponent: Valentí Valenciano López.

Divendres 24 de maig: El moviment associatiu

 • El moviment catòlic a Mallorca (1875-1912).          
  Ponent: Pere Fullana Puigserver.
 • La visió social de l'Església mallorquina els anys cinquanta i seixanta. De l'obediència a la dissidència. 
  Ponent: Joan Matas Pastor.
 • El Moviment associatiu a Menorca (1868-1960).     
  Ponent: Jordi Pons Bosch.
 • L'associacionisme professional: compromís polític, social i cultural. El cas dels arquitectes a Catalunya.            
  Ponent: Tomàs Suau Mayol.
 • El moviment associatiu a Mallorca (1868 – 1936).  
  Ponent: Manel Santana Morro.
 • Foment del Turisme de Mallorca.     
  Ponent: Antoni Vives Reus

Divendres 28 de juny: Història i realitat present del periodisme. Protecció i projecció del patrimoni periodístic

 • Estat de la qüestió de les recerques realitzades. La bibliografia existent.
  Ponent: Arnau Company Matas.
 • Opinió pública i discapacitat. Anàlisi històrica de la premsa de Mallorca (1983-2007).
  Ponent: Catalina Amer Ballester.
 • Nuevas tendencias en la comunicación corporativa.            
  Ponent: Ángeles Duran Mañes.
 • La premsa forana de Mallorca: un model insular de periodisme local.
  Ponent: Rafel Puigserver Pou.
 • El model de televisió pública a les Illes Balears. Cap a una transició?       
  Ponent: Margalida Blanquer Genovart.
 • Sa Tevavisió. Un projecte de televisió lliure, participativa i autogestionada.          
  Ponent: Neus Fernández Quetgles.
 • La revista d’Història de la comunicació: Temps de comunicar.      
  Ponent: Joan Matas Pastor.
 • El projecte: Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic.           
  Ponent: Sebastià Serra Busquets.

Avaluació
Assistència: 80%
Tutoria presencial: 20%
És una activitat gratuïta.
S’han sol·licitat crèdits en formació del professorat i de lliure configuració.

* En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers responsabilitat de la UIB, la finalitat dels quals és la gestió administrativa de la vostra inscripció. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.