Escoltar

Workshop d'Estudis Culturals Mediterranis

Workshop d'Estudis Culturals Mediterranis.
El futur dels estudis de màster a l'àrea mediterrània: bases per a la cooperació.

DATES: 9 i 10 de juliol del 2004

LLOC DE CELEBRACIÓ :

Edifici Sa Riera. Sala d'actes

TEMES TRACTATS

L'objecte del workshop era debatre les oportunitats, els reptes i les dificultats que la implantació dels master europeus donen als països comunitaris i als països tercers.

També analitzàrem les complexitats acadèmiques i administratives que comporta. Es posà especial atenció al programa europeu Erasmus Mundus.

Des del gener del 2004 s'està fent el Master Estudis Culturals Mediterranis a partir de la iniciativa i la direcció de la Universitat Rovira i Virgili i amb col·laboració de les Universitats d'Urbino, Lovaina i Illes Balears; i l'Institut Catòlic de París.

PONENTS

 • Dra. Francisca Salvà. Virectora de la Universitat de les Illes Balears.

 • Dr. Joan Jordi Muntaner. Secretari de la Comissió Assesora per a la Integració a l'Espai Europeu d'Educació Superior i Director de l'ICE

 • Dr. Xavier Grau. Vicerector de la Universitat Rovira i Virgili

 • Dr. Joseph Mifsud. Vicerector Universitat de Malta, Professor de Ciències de l'Educació.

 • Dr. Antoni Segura. Vicedirector Centre Estudis Històrics Internacionals. Universitat de Barcelona. Professor HistòriaContemporània.

 • Dr. Enric Olivé Serret. Director del Master Mediterranean Cultural Studies. Universitat Rovira i Virgili

 • Dr. Giuseppe Gilliberti. Universitat de Urbino. Professor de Dret Internacional.

 • Dra. Isabella Camera. Universitat Nàpols. Professora de Dret.

 • Dr. Sebastià Serra Busquets. Universitat de les Illes Balears. Professor Història Contemporània

PARTICIPANTS

Assistents d'altres universitats:

 • Dolores Morondo, Universitat Urbino

 • Bichara Khader, Universitat Catòlica de Lovaina, Professor Ciències Polítiques

 • Massimo di Rico, Universitat Rovira i Virgili

 • Maria Olivé, Universitat Rovira i Virgili

 • Maria Antònia Santandreu, UNED

Assistents Universitat Illes Balears:

 • Perfecto Quadrado, Departament de filologia Hispànica

 • Maria Payeres, Departament de Filologia Hispànica

 • Tina Sabater, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

 • Margalida Capellà, Professor de Dret públic

 • Antoni Bennàssar, Professor de Dret Públic

 • Miquel Duran Pastor, Professor Història Contemporània

 • Antoni Marimon Riutort, Professor Història Contemporània

 • María Jesús Castro, professora Ciències de l'Educació

Assistents Grup Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani:

 • Jordi Pons Bosch

 • Llorenç Carrió CRespí

 • Elena Gili Sampol

 • Xavi Jiménez González

 • Ana Laura García Monserrat

 • Antoni Vives Reus

 • Maria del Mar Caro Mesquida

COMPROMISOS I CONCLUSIONS

Es va arribar entre d'altres a dos acords com a conclusió. D'una banda es va acordar aprofundir en la intensificació del màster Mediterranean Cultural Studies en aspectes diversos relacionats amb la impartició de les classes, avaluació de l'alumnat i tasques tutorials durant i dresprés de la realització d'aquest.

Per altra banda l'acord bilateral entre la Universitat d'Urbino i la Universitat de les Illes Balears en el marc del programa Sócrates per tal de dur a terme intercanvis d'alumnes i Professors d'una i altra universitats.