Escoltar

I Jornades d'Hist˛ria contemporÓnia

 Departament Ciències Històriques i Teoria Arts cedoc   cultusoc    

Coordinació:
Elisabeth Ripoll Gil (doctoranda en Història de la UIB) Telèfon: 971 25 95 39
Sebastià Serra Busquets (Catedràtic d'Història Contemporània de la UIB - Departament de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts).Telèfon: 971173279.

Dates:
Dijous 27 i divendres 28 de març de 2013.

Horari: De les 9 a les 15 h i de 16 a 21 hores
Durada:  22 hores.
Lloc: Sala de juntes i l'aula de Graus de l'Edifici Ramon Llull (Facultat de Filosofia i Lletres – UIB) i Seu de l'Autoritat Portuària i Far de Porto Pi

El dijous 27 de març, la sessió de l'horabaixa serà a l'aula 11 de l'edifici Ramon Llull info

Inscripció a les Jornades Online *

PROGRAMA DE LES JORNADES

Dijous 27 de març

9h - Presentació de les Jornades d'Història Contemporània, a càrrec de Sebastià Serra Busquets i Elisabeth Ripoll Gil - Aula de Graus

9.15 h - I Bloc de presentacions - Aula de Graus

 • Juan Miguel Álvarez Martínez:El setmanari Andraitx (1920-1945). 25 anys de Ia vida d'un poble.
 • Pere Salas Vives: La nació al carrer. Toponimia urbana i liberalisme a la Mallorca rural (1850-1924)
 • Khadidja Ali-Rahmani: La moriscología: una ciencia histórica de actualidad.
 • Bartomeu Canyelles Canyelles: Mallorca i el fenomen dels picadors durant el boom turístic (1960-1970).
 • Beatríz Marín García:La cooperació internacional. Passat, present i futur de la ràdio comunitària: el cas de Moçambic.
 • María Antonia Puigrós Caldentey: L'ús de la llengua catalana als mitjans de comunicació audiovisuals: una perspectiva històrica.

11 h - Descans

11.15 h - Presentació de llibres  - Aula de Graus

 • Rafel Puigserver Pou, Elisabeth Ripoll Gil, Sebastià Serra Busquets: Cultura, societat i política a la Mediterrània Contemporània. Miscel·lània d'homenatge al professor Miquel Duran.
 • Tomeu Canyelles Canyelles i Francesc Vicens Vidal: Beatles made in Mallorca. La recepció insular de la música "beat".
 • Francesc Vicens Vidal:El cant de la Sibil·la, patrimoni de la Humanitat.
 • Gabriel Mayol Arbona: Les associacions de Montuïri al registre del Govern Civil (1899-1964).
 • David Ginard Feron:Treballadors, Sindicalistes i Clandestins. Històries orals del moviment obrer.
 • Bernat Sureda Garcia i Xavier Motilla Salas: Educació i Historia: Revista de Història de l'Educació.
 • Pere Salas Vives: Història de Pollença. Segle XX.
 • Pere Ferrer Guasp. Contraban, corrupció i estraperlo a Mallorca (1939-1975).

16 h - II Bloc de presentacions- Sala de Juntes

 • David Ginard Feron :La historiografia sobre la Guerra Civil a les Balears. Balanç i reptes de futur.
 • Ana Laura Garcia Montserrat: Emigració balear a França: estat de la qüestió.
 • Carlota Vicens Pujol:  La premsa espanyola (i mallorquina) mira cap a França? Algunes consideracions a partir de la recepció d'Un hivern a Mallorca.
 • Pere Fullana Puigserver i Joan Josep Matas Pastor: De l'Escola Normal femenina de mestres al CESAG (1872-2014)
 • Senén de la Mata: Proyecto de Museo de la Industria de ASIMA.
 • Antoni Marimon Riutort: La premsa satírica a Mallorca a l'època de la Restauració.
 • Juan Pedro Bover Sánchez: La premsa i la transició a Mallorca (1975-1983).
 • César Mateu Álvaro: Ley del Jurado de 20 de Abril de 1888 y su aplicación en Mallorca durante la Segunda República, 1931-1936.

Divendres 28 de març

9 h - Javier Pérez de Arévalo: Repercusiones de la 1ª Guerra Mundial en los faros de las Islas Baleares.– A la nova seu de l'Autoritat Portuària (Moll Vell, davant del Parc de la Mar)

10.15 h- Visita al far de Porto Pí: arxiu i museu. Punt de trobada: Escola Nàutica al Dic de l'Oest

12 h - III Bloc de presentacions - Aula de Graus

 • Miquel F. Oliver Trobat: Presentació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).
 • José Antonio Bernad Suñer: Les migracions al Llevant de Mallorca, 1880 – 1930.
 • Martín Bintaned Ara: Historia comercial de la aviación y sus innovaciones en Mallorca.
 • Maria del Carmen Azpelicueta Criado: La Catedral ¿Un recurso patrimonial viejo o un nuevo producto turístico? Comparativa entre Barcelona y Mallorca.

16 h - IV Bloc de presentacions i mostra de revistes d’Història Contemporània - Aula de Graus

 • Ana Gargallo Astrom: L'opció republicana federal a la Mallorca del Sexenni Democràtic (1868-1874).
 • Nicolás J. Moragues González: Aproximación a la figura de Alberto Bayo Giroud (1892-1967).
 • Bartomeu Pastor: Les colònies agrícoles del segle XIX a Mallorca: legislació, evolució històrica i conseqüències socioeconòmiques.
 • Mateu Colom Palmer, Jaume Pizà Méndez, Josep Lluís Riera Moll:  Les colònies agrícoles a Mallorca del segle XIX. El cas de Gatamoix (Alcúdia).
 • Gabriel Mayol Arbona, Sebastià Serra Busquets i Antoni Vives Reus: El projecte de recerca"Turisme cultural: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur": estat de la qüestió.
 • Josep Maria Figueres Artigues: Catàleg de publicacions balears a Catalunya.
 • Arnau Company Matas:El projecte d'investigació "Catàleg històric general de la premsa en català II. La renovació del periodisme, 1899 – 1923."
 • Antoni Marimon Riutort, Sebastià Serra Busquets, Rafel Puigserver Pou i Gabriel Mayol Arbona: Balanç del projecte de Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de les Illes Balears.
 • Elisabeth Ripoll Gil: Les primeres associacions d’immigrants de l’Estat espanyol a Mallorca.

Avaluació
Assistència: 80%
És una activitat gratuïta.
S'han concedit 2 crèdits de lliure configuració.
S'han reconegut 10 hores de formació del professorat

* En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers responsabilitat de la UIB, la finalitat dels quals és la gestió administrativa de la vostra inscripció. Les dades sol•licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.