Escoltar

I edició Iniciació als estudis universitaris i a la recerca científica

El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània ¿CEDOC- durant l'any 2003 va organitzar una sèrie de cursos dirigits a cada un dels estudis universitaris encaminat a orientar als estudiants universitaris a la recerca. Cada un dels cursos que s'organitzaren s'adequaren a les característiques de cada un els estudis.

En total s'oferiren 11 cursos dirigits als estudis de Dret, Economia, Enginyeria, Biología, Bioquímica, Enginyeria Técnica Agrícola, Geografia, Pedagogía, Estudis de Mestre, Educació Social, Psicología, Turisme, Història, Història de l'Art, Filologies, Filosofia, Treball Social, Infermeria i Fisioterapia.

El conjunt dels 11 cursos va comptar amb un total de 193 alumnes els alumnes que va comptar cada un dels cursos són els següents:

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (DRET I ECONOMIA)

22

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (POLITÈCNIC)

6

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA)

20

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (GEOGRAFIA)

31

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (PEDAGOGIA, ESTUDIS DE MESTRE I EDUCACIÓ SOCIAL)

28

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (PSICOLOGIA)

10

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (TURISME)

11

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART)

27

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (FILOLOGIES)

18

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL)

7

ALUMNES ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS I A LA RECERCA (INFERMERIA I FISIOTERAPIA)

13

TOTAL

193