Escoltar

Curs Universitat i Societat. Programa

Universitat i Societat. Difusió i coneixement de les institucions i entitats ciutadanes.

Dilluns 15 d'octubre.
LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS A LES ILLES BALEARS

Sra. Rebecca Alemany Garré, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB
Un representant del Fons Mallorquí de Solidaritat, Càritas i Veïns Sense Fronteres.

Dimarts 16 d'octubre
ELS CONSELLS INSULARS I ELS AJUNTAMENTS

Dr. Antoni Marimon Riutort, professor d'Història contemporània de la UIB
Dr. Bartomeu Colom Pastor, professor de Dret administratiu de la UIB.

Dijous 18 d'octubre -No hi ha sessió-.

Dilluns 22 d'octubre
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS: BALANÇ HISTÒRIC I PERSPECTIVES DE FUTUR.

Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic d'Història contemporània de la UIB
Magnífica Rectora Montserrat Casas i Ametller.

Dimarts 23 d'octubre
LES ORGANITZACIONS PATRONALS I SINDICALS A LES ILLES BALEARS.

Dr. Antoni Vives Reus, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB
Dr. Manel Santana Morro, professor d'Història de l'Educació a la UIB
Sr. Joan Huguet Amengual, sindicalista

Dijous 25 d'octubre
LES ENTITATS EN DEFENSA DE LA CULTURA I LA NATURA.

Sr. Llorenç Carrió Crespí, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB
Dr. Macià Blázquez, professor de Geografia a la UIB i president del Grup d'Ornitologia Balear
Sr. Bartomeu Martí, vicepresident de l'Obra Cultural Balear.

Dilluns 29 d'octubre
LES ENTITATS EN DEFENSA DEL PATRIMONI CULTURAL, HISTÒRIC I ARTÍSTIC

Sr. Rafel Puigserver Pou, membre del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB
Dra. Maria Barceló Crespí, professora d'Història Medieval a la UIB i presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana
Sr. Pere Ollers Vives, president de l'Associació per a la Recuperació dels Centres Antics ¿ARCA¿

Dimarts 30 d'octubre
LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS

Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d'història contemporània de la UIB.
-La sessió es farà a la seu del Parlament de les Illes Balears-

Torna enrere