Escoltar

Curs Universitat d'Estiu 2008. Els 25 anys d'Autonomia a les Illes Balears

logocursestiu08

VISUALITZAU EL CARTELL DEL CURS

Direcció: Miquel Duran Pastor, catedràtic d'història contemporània de la Universitat de les Illes Balears i Sebastià Serra Busquets, catedràtic d'Història Contemporània de la UIB i director del Centre d'Estudis i Documentació Contemporània.

Coordinació: Dr. Antoni Vives Reus, becari del CEDOC

Resum del curs
El curs analitzarà els vint-i-cinc anys d'autonomia a les Illes Balears fent un especial èmfasi en el temps present. Els temes que es tractaran són molt diversos i tots ells tenen un gran interès per a la nostra societat. L'estudi de les institucions i l'evolució política d'aquests anys serà un aspecte a tractar durant el curs. Altres temes a aprofundir seran l'evolució econòmica, social i cultural, així com el paper que han jugat i juguen els mitjans de comunicació. Per acabar, i nivell més general, també s'analitzarà el paper de l'estat i la problemàtica nord-sud a l'espai mediterrani.

Col·laboració: Institut d'Estudis Autonòmics i Grup d'Estudi de la Cultura, la societat i la política al món contemporani de la UIB.

Professorat de la Universitat de les Illes Balears

 • Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic emèrit d'Història contemporània*
 • Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic d'Història contemporània*
 • Dra. Isabel Moll Blanes, catedràtica d'Història contemporània
 • Dr. Francesc Sastre Albertí, professor d'Economia Aplicada i Director de l'Escola de Turisme
 • Dr. Climent Picornell Bauzà, professor titular de Geografia
 • Dr. Antoni Riera Font, professor titular d'Economia i director del Centre de Recerca Econòmica
 • Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular d'Història contemporània*
 • Dr. Bartomeu Colom Pastor, professor titular de Dret Administratiu
 • Dr. Joan Matas Pastor, professor del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez*
 • Dr. Jordi Pons Bosch, professor d'Institut*
 • Dra. Neus Fernández Quetglas, periodista i professora del CESAG*
 • Dra. Catalina Amer Ballester, periodista*
 • Sr. Arnau Company Mates, professort d'Institut*
 • Sra. Catalina Ramis Fullana, llicenciada en Ciències Polítiques
 • Sr. Llorenç Carrió Crespí, becari del CEDOC*
 • Sr. Rafel Puigserver Pou*
 • Sr. Xavier Jiménez González*
 • Sra. Rebecca Alemany Garré*

(*) membres del Grup d'Estudis de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani.

Professorat d'altres institucions:

 • Dr. Lluís J. Segura Ginard, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics
  Esquema de la contrucció de l'ordenament jurític balear.
 • Dr. Antoni Segura Mas, catedràtic d'Història contemporània de la Universitat de Barcelona i codirector del Centre d'Estudis Històrics Internacionals
 • Dr. Jordi Casassas Ymbert, catedràtic d'Història contemporània de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Francisca Gomila Pocoví, funcionària de la CAIB.

Dates: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.
Lloc: Centre de Cultura "SA NOSTRA", carrer de la concepció, núm. 12, Palma.
Horari: de 16 a 21 hores de dilluns a divendres. Dimecres de 9 a 14 hores
Nombre d'hores: 30 hores
Crèdits de lliure configuració : 3 crèdits
Els certificats de la Universitat d'Estiu faran constar el nombre d'hores i no els crèdits perquè a la borsa de crèdits de la UIB hi consten els que concedeix la Universitat de les Illes Balears, però després cada universitat atorga els crèdits que la pròpia comissió acadèmica considera oportuns.
Hores de formació permanent de professorat : sol·licitades

Programa del curs          Memòria del curs            Resum de Premsa