La immigraciˇ a les Illes Balears. Hist˛ria recent i perspectives

Direcció : Sebastià Serra Busquets, professor d'Història Contemporània, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Universitat de les Illes Balears.

Coordinació : Jordi Pons Bosch. Investigador. Centre d´estudis i Documentació Contemporània de les Illes Balears -CEDOC-

Professorat
Antònia Amengual Morro, llicenciada en Ciències Polítiques (Fundació Centre de Documentació Política de Barcelona)
Bartomeu Bennàsser, professor d'ètica i moral del CETEM.
Antoni Tarabini Castellani Cabot, sociòleg, Fundació GADESO
Sebastià Serra Busquets. Professor d'Història Contemporània, UIB
Verena Kuhnen. Psicòloga. Membre de l´Associació "Círculo Europeo".
Carmel Bonnin. Advocat. Justícia i Pau.
Pere Salvà Tomàs, professor geografia UIB
Antoni Marimon Riutort, Professor d´història contemporània UIB
Antoni Vicenç Castanyer, Professor de francés jubilat UIB
Jordi Pons Bosch, Historiador, Investigador. CEDOC.
Membres del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política en el món contemporani, UIB.
Representants de diferents col·lectivitats d´inmigrants

Dates : del 8 al 12 de juliol del 2002
Horari : de les 17 a les 21 h.
Durada : 20 hores

Col·laboracions :
· Direcció General de Relacions Institucionals. Conselleria de Presidència
· Centre Balears Europa
· Centre d´Estudis i Documentació Contemporània -CEDOC-. (UIB-Sa Nostra)
· Grup d'estudi de la Societat, la Cultura i la política en el món contemporàni -UIB-

Objectius
1. Anàlisis de l'impacte de l'emigració a la immigració
2. Anàlisis de l'inmigració dels anys seixanta i setanta
3. L´evolució de la immigració
4. La problemàtica de la integració de la immigració
5. Diversitats territorials. La realitat específica de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
6. Experiències i històries personals de la immigració
7. Immigració i moviment associatiu

Introducció
Causes i conseqüències del canvi migratori. Anàlisis dels distints col·lectius d´immigrants, les seves activitats econòmiques i l´integració social i cultural. A cada sessió hi haurà una ponència històrica i/o sociològica i un conjunt de col·loquis i debats, històries de vida a càrrec de persones representatives de diversos col·lectius d´immigrants.

Programa

Dilluns
Sebastià Serra: La transició de l´emigració a la inmigració a les Illes Balears (de 17 a 18 hores)
Antoni Vicenç: Les relacions migratòries entre Mallorca i França (de 18 a 19'30 hores)
Jordi Pons Bosch: Les relacions migratòries entre Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, País Valencià i Catalunya
També intervendran José María Sánchez de León (Valenciana), Josep Planas Montanyà (President de la Casa Catalana) i una persona representativa de la col·lectivitat menorquina i eivissenca (de 19'30 a 21 hores)

Dimarts
Pere Salvà Tomàs: El procés immigratori de les illes Balears (1 hora)
Antoni Tarabini Castellani Cabot: La capacitat d´acollida de les Illes Balears des dels anys seixanta fins a l´actualitat (1 hora)
Joan Andreu i Maria del Mar Caro: La immigració andalusa, extremenya i Murciana. Intervendran Encarnación Pastor Sánchez (Presidenta de la Casa d´Extremadura), Pedro Anaya (President de la Casa d´Andalusia) i Juan Pérez Moreno (President de la Casa Regional de Múrica) (2 hores)

Dimecres
Bartomeu Bennàssar: Turisme de masses i immigració (1 hora)
Ramis, Francesc; Gili Sampol, Elena; López Carrasco, Mayte; Martín Castillo,Montserrat i Jiménez, Javier: Enquestes de històries de vida de la immigració (1 hora)
Manel Santana Morro: La immigració gallega, asturiana, basca
Intervendran Luis Fernández Pombo (President del Centro Gallego), Joaquin Santisso (membre de la Casa Asturiana) i un representat de la col·lectivitat basca (2 hores)

Dijous
Antònia Amengual Morro: Gestionar la diversitat cultural. El debat entorn al multiculturalisme. (1 hora)
A cura del Centre Balears Europa: Les darreres convencions i fòrums de la mediterrània de la Unión Europea (1 hora)
Verena Kuhnen: La inmigració alemanya a Mallorca (30 minuts)
Joan Borràs i Joan Buades: La immigració aragonesa, madrilenya i de Castella
Intervendran Santiago Anadón (President del Centre Aragonés) i uns representants de la col·lectivitat madrilenya i castellana (1'30 hores)

Divendres
Carmel Bonnin (Advocat. Justícia i Pau): Análisis de la immigració a l´actualitat a Mallorca (1 hora)
Antònia Amengual: Les polítiques d´immigració (1 hora)
Antoni Marimon: La immigració actual americana i africana
També intervendran una persona representativa de les col·lectivitats americana i africana (2 hores)

ACLARIMENTS RESPECTE A LES COL·LABORACIONS
1. La Direcció General de Relacions Institucionals col·labora amb la presència de representants d´entitats del moviment associatiu de la immigració i es compromet a la publicació d´un llibre que recollirà parcialmente temàtiques tractades en el curs a la col·lecció "Els camins de la Quimera".
2. El Centre Balears Europa cubrirà les despesses d´una persona que treballa a Brusel·les o a Balears i que tractarà de cubrir les despesses del viatge, la classe a impartir i del material que es pugui repartir d´aquest tema.
3. El CEDOC prepararà els dossiers informatius que s´entregaran als assistents al curs i es cuidarà de la coordinació.