Curs Universitat i Societat. Difusió i coneixement de les institucions i ...

universoc

Direcció: Sebastià Serra Busquets, director del CEDOC

Coordinació : Rafel Puigserver Pou i Antoni Vives Reus, becaris del CEDOC

Dates : del 15 al 30 d'octubre de 2007.
Lloc : Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull
Excepte el dimarts 30 d'octubre que la sessió és dura a terme en el Parlament de les Illes Balears
Horari : Dilluns, dimarts i dijous. De 18 a 21 hores. El dijous 18 no hi haurà sessió
Durada : 20 hores.
Nombre de places : 80
Crèdits de lliure configuració : 2
Hores de formació permanent de professorat : concedides
 
Aquesta activitat compta forma part de les AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS QUE TENGUIN INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DE LA VIDA UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS de la Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura