Curs Universitat Estiu 2007. Programa

ELS ESTATS UNITS D'AMÈRICA: HISTÒRIA I TEMPS PRESENT

Dilluns 9 de juliol
16 h. Obertura del curs i lliurament del material
16.15 h. Les tretze colònies dels EUA: del Self-Government a la Constitució , Dr. Miquel Deyà Bauzà
17.30 h. Els moviments socials i culturals als Estats Units , Dr. Miquel Duran Pastor
18.45 h. Taula de debat La percepció de les Illes Balears que tenen els estudiants universitaris nord-americans , a càrrec d'estudiants del Council on International Educational Exchange ¿CIEE¿ i moderada pel Dr. Sebastià Serra Busquets
20 h. L'art nord-americà després de la II Guerra Mundial: l'internacionalisme i el canvi de mercat , Dr. Francisca Lladó Pol

Dimarts 10 de juliol
16 h El beisbol com a factor integrador de la comunitat immigrant nord-americana , Sr. John Law
18 h. El panorama cultural als EUA: societat i valors , Dr. Gary Weaver
19.30 h. Pop-art, art de consum o art típicament americà ?, Dra. Francisca Lladó Pol

Dimecres 11 de juliol
9 h. El cinema nord-americà en la dècada dels setanta. De la crisi del sistema d'estudis a l'arribada del postmodernisme , Sr. Xavier Jiménez González. Projecció i comentari del film La última película (dir.: Peter Bogdanovich, 1971)
13 h. EUA vs UE: dos models jurídics, polítics i socials , Sr. Antoni Bennàssar Moyà

16 h. La diplomàcia pública als Estats Units , Sr. John Law
18 h. Cultura, comunicació i conflictes , Dr. Gary Weaver
20 h. La destrucció dels pobles indis als Estats Units , Dr. Antoni Marimon Riutort

Dijous 12 de juliol
16 h. Els EUA i el món: política exterior nord-americana contemporània , Dr. Charles Lipsom
17.30 h. Hollywood, l'espectacle com a política , Sr. Matías Vallés
19.30 h. La política dels EUA vista des d'Europa (primera part), Dr. Antoni Segura Mas

Divendres 13 de juliol
16 h. La tercera revolució industrial: la nova economia , Dr. Charles Lipson
18 h. La política dels EUA vista des d'Europa (segona part), Dr. Antoni Segura Mas
20 h. Cloenda del curs

Torna enrere