Curs El temps present en imatges 3

Direcció: Sebastià Serra Busquets, director del Centre d'Estudis i Documentació Contemporània.

Coordinació: Elena Gili Sampol i Xavier Jiménez González (membres del Grup d'Estudi de la Cultura la Societat i la Política al món contemporani de la UIB).

Format: 5 pel·lícules
Durada: 15 hores.
Crèdits sol·licitats: (1'5 crèdits de lliure configuració).
Horari: 11-14h. (presentació i projecció del film).
Dates: Dilluns 29 d'octubre, dilluns 5,12 i 19 i dimecres 21 de novembre.
Lloc: Sala d'actes de l'Edifici Anselm Turmeda.

Inscripció fins el 29 d'octubre de 2007.
Pagament: 5 € , que cobreix les despeses de matrícula i expedició del certificat, a ingressar a: SA NOSTRA 2051 0151 64 1051506425

Emplenau el formulari d'inscripció de la web del CEDOC o bé enviau el full d'inscripció al Fax 971 17 34 73. A banda haureu de remetre o deixar a la casella del CEDOC (Ed. R. Llull) el resguard bancari per completar la inscripció.

Accediu al díptic amb el programa