Curs Cinema i periodisme

Lloc: Saló d'Actes del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez
Horari: de 13 a 15:15 hores

PROGRAMA

Dimarts 22 d'abril. El món del periodisme a una redacció
Primera plana.
1974. 1h. i 40 minuts.
Dir. Billy Wilder:

Dimarts 29 d'abril. Els reality shows i la intromissió a la societat
El show de Truman.
1998. 1h. i 40 minuts.
Dir. Peter Weir:

Dimarts 6 de maig. La Televisió: competitivitat i audiències
Network.
1976. 1h. i 56 minuts.
Dir. Sidney Lumet:

Dimarts 13 de maig. La vida de tres periodistes a una cadena de televisió
Al filo de la noticia. 1987. 2h. i 10 minuts.
Dir. James L. Brooks.

Dimarts 20 de maig Un fotògraf de successos a la Nova York dels anys 40
El ojo público.
1992. 1h. i 35 minuts.
Dir. Howard Franklin.

Nota: la presentació de cada una d'aquestes pel·lícules de cinema històric anirà a càrrec dels professors de Comunicació i d'Història contemporània del CESAG.

Direcció: Sebastià Serra Busquets, professor d'Història contemporània i director del CEDOC i Sra. Elena Gili Sampol i el Sr. Xavier Jiménez González, membres del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB.
Inscripció fins el 22 d'abril de 2008
Pagament: 5 ¿ , que cobreix les despeses de matrícula i expedició del certificat, a ingressar en el núm. de compte: ¿SA NOSTRA¿ 2051 0151 64 1051506425
Emplenau el formulari d'inscripció o bé enviau un correu electrònic. A banda haureu de remetre o bé per fax al 971 17 34 73 o deixar a la casella del CEDOC (Ed. R. Llull) el resguard bancari per completar la inscripció.

S'HA SOL·LICITAT 1 CRÈDIT DE LLIURE CONFIGURACIÓ

Hi col·labora Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB